Katar Devleti ( دولة قطر ) Arap Yarımadası’ nın doğusunda bulunan Basra Körfezi’ ne uzananır. Kuzeybatıda Bahreyn, batı ve güneyde Suudi Arabistan ve doğuda Birleşik Arap Emirlikleri‘ yle çevrilidir. Tek sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tüm tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir.

Nüfusu 2,14 milyon olan Katar, petrol fiyatlarının artması ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelir oranlarına göre dünyanın en zengin ülkesidir.

3 Eylül 1971’de bağımsızlığını kazanan Katar, bağımsızlık öncesi uzun yıllar bölgedaki aşiret beylerinin emri altında yönetilmiştir.

Genellikle göçebe kabilelerin yaşadığı yer olduğu için idaresinde de sık sık değişmeler meydana gelen ülke, 19. yüzyılda bölgenin idaresi Muhammed al Sani’ ye geçmiştir.

Ülkede fiili Türk egemenliği ilk olarak 1852’de, daha sonra ve kesin olarak 1871’de Muhammed al Sani’ nin daveti üzerine başlamıştır. ve 29 Temmuz 1913′ e kadar etkisini sürdürmüştür. En son Türk askeri Katar‘ dan Ağustos 1915’te çekildi. 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasının akabinde 3 Kasım 1916’da Katar İngiliz işgaline girdi. Katar 1.Dünya savaşında İngilizlerin petrol siyaseti yüzünden Osmanlı İmparotorluğundan koparılmıştır.

İlk dönemlerde ekonomisi inci ve balıkçılığa bağlı olan Katar, petrol kaynaklarının keşfedilmesiyle ekonomik ve sosyal olarak büyük bir değişime uğradı. Bu değişim yüksek yaşam standartlarınıda beraberinde getirdi.

Dünyadaki en büyük gaz kaynaklarına sahip olan ülkeler arasında olan Katar,  bu avantajını ülke vatandaşlarının ekonomik refah seviyelerini yukarı çıkarmakla kullanmıştır. Üretimin sıfır sayılabileceği ülkede hemen hemen birçok tüketim malzemesi ithal edilmektedir.Toplam 7 doğalgaz kaynağının olduğu ülkede, ayrıca Ras Laffan adında endüstri için özel bir şehir kurulmuştur.

Ülkenin resmi dili Arapça, resmi dini İslam olup, İslam dinine mensup olmayan insanların birçoğunu ülkeye çalışmak için gelen gayri-müslimler oluşturmaktadır.

Yabancı işçi ve göçmen nüfusunun yoğunluğundan İngilizce ülkede ikinci dil olarak kabul görür.

Ülkede bulunan göçmen sayısında çoğunluğu Filipin, Nepal ve Hindistan vatandaşları oluşturmaktadır. Ülkedeki toplam yabancı nüfusu 2 milyona yaklaşmakla beraber, ülkedeki kadın/erkek orantısızlığı da dünya ülkelerine oranla bir hayli yüksektir.

Öğrenci sayısının az olmasından, Katar’ da son yıllarda eğitim kalitesi artırılmıştır ve tüm öğrenim giderleri Katar halkına ücretsiz sunulmaktadır.